Lestijden, tarieven & voorwaarden

Lestijden

We geven paardrijles van maandag tot en met zaterdag. Neem voor het exacte rooster contact op met de manege via info@manegezwolle.nl.

Tarieven 2021

 Instapcursus 
Voor beginnende ruiters 3 x 30 minuten longeles, inclusief uitleg borstelen en zadelen € 80
Eventueel aanvullende privéles om op niveau te komen 30 minuten € 25
Groepsles (kwartaalabonnement)
Startersles jeugd 5 t/m 8 jaar 30 minuten € 45 per maand
Jeugd t/m 8 jaar 60 minuten € 60 per maand
Jeugd 9 t/m 16 jaar 60 minuten € 65 per maand
Vanaf 17 jaar 60 minuten € 70 per maand
Losse groepsles zonder abonnement 60 minuten € 19,50 per keer
Privéles
Privéles manegepaard , instructrice van MZ 30 minuten € 30,00
Privéles manegepaard, 2 personen 30 minuten € 25,00 per persoon
Staples
Poets- en opzadelles, vanaf 4 jaar 10 minuten poetsen/opzadelen en 20 minuten stappen € 12,50

Voorwaarden kwartaalabonnementen

De onderstaande voorwaarden gaan in per 1 februari 2016:

De kwartaalkaarten zijn 3 maanden geldig:
• 1 februari tot en met 30 april
• 1 mei tot en met 31 juli
• 1 augustus tot en met 31 oktober
• 1 november tot en met 31 januari

Voorwaarden kwartaalabonnementen:
• De kwartaalkaart is strikt persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
• De kwartaalkaart is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal en bevat 13 lessen.
• Bij het starten met lessen in het kwartaal worden de maandtermijnen in acht genomen.
• De niet opgereden lessen aan het eind van het kwartaal vervallen. Inhalen kan dus alleen in het lopende kwartaal.
• Rijlessen moeten minimaal 24 uur voor aanvang per mail worden afgezegd. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten doorberekend. Dit geldt ook bij ziekte van de ruiter.
• De op tijd afgemelde lessen kunnen binnen hetzelfde kwartaal worden ingehaald.
• De kaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het afspreken van de inhaallessen. Inhaallessen kunnen alleen worden gereden in een les van hetzelfde niveau en als de les niet vol is.
• Bij automatische incasso wordt het maandelijkse bedrag rond het einde van de maand van uw rekening afgeschreven voor de daarop komende maand.
• Bij niet automatische incasso dient het maandbedrag voor het 1e van de maand op de rekening te staan van de manege.
• Worden bedragen gestorneerd en deze worden niet voor de 1e van die maand betaald, dan krijgt u een factuur met extra € 12,50 administratiekosten.
• Voor de kwartaalabonnementen worden geen facturen verzonden. Wilt u echter toch een factuur ontvangen dan betaalt u € 5,- administratiekosten.
• Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal.
• Bij (langere) verhindering door een ongeluk bij ons op de manege worden de niet verreden lessen gerestitueerd.
• Bij (langere) verhindering door een ongeluk buiten de manege, worden de rest van de lessen tot aan het volgende kwartaal NIET gerestitueerd. Wel kan dan het volgende kwartaal het abonnement tijdelijk worden stopgezet.
• Alleen ruiters met een kwartaalkaart hebben recht op een vaste plek in de les.

Stoppen met paardrijden

Als je wilt stoppen met lessen op Manege Zwolle, kun je je abonnement opzeggen. Dat doe je schriftelijk, minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal. Let op: als je helemaal stopt met paardrijden, vergeet dan niet om ook je KNHS-lidmaatschap op te zeggen. Dat doe je via mijnknhs.nl.